Currently browsing

maj 2017

Fornorskningen – sannhetskommisjon på avveier

Kongehuset, regjeringen, Sametinget, politiske partier og historikermiljøet ved UiT, synes alle enige om at fornorskningen er en tilbakelagt tidsepoke og en skamplett i norsk historie. Forslaget om en sannhets/forsoningskommisjon har møtt ulike reaksjoner; samiske stemmer sier ja, historikerne sier tja og Nordlys sier nei – med drahjelp fra FrP og …

Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått et vern i grunnloven. Både kongen og kirka har beklaget og sagt at fornorskningen var en gal politikk. Det er nok for meg, det bør være nok for oss, sier Ole Henrik Magga til avisa Nordlys, Professor Ole …

Samerna går till val men staten fortsätter bestämma

I dag är det val till Sametinget. Det är nio partier som slåss om 9766 samer som registrerat sig inför valet 2017. Men valdeltagandet är lågt, i förra valet röstade bara 54,4 procent av dem som registrerat sig.  Förtroendet för Samtinget är med andra ord ganska lågt. Den mest brännande …

Sametingets ordförande: Exploateringarna ett kulturmord på samisk kultur

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson menar att det är oacceptabelt att exploateringarna inom renskötselområdet får fortsätta. Gruvtillstånd ges på markområden som klassats som särskilt viktiga för renskötseln, alltså områden med särskilt riksintresse för rennäringen. Det visar en kartläggning som Sameradion & SVT Sápmi och Ekot gjort. Den visar att myndigheten Bergsstaten beviljat …

Omfattande exploatering på rennäringens viktigaste marker

Nästan hälften av alla tillstånd för gruvbrytning och mer än var femte vindkraftverk inom renskötselområdet finns på rennäringens särskilt skyddade markområden. Det visar en ny kartläggning av Sameradion & SVT Sápmi. För att få bedriva gruvbrytning krävs ett flertal tillstånd. Ett av de viktigaste handlar om så kallad bearbetningskoncession, som företag ansöker …