Omfattande exploatering på rennäringens viktigaste marker

Nästan hälften av alla tillstånd för gruvbrytning och mer än var femte vindkraftverk inom renskötselområdet finns på rennäringens särskilt skyddade markområden. Det visar en ny kartläggning av Sameradion & SVT Sápmi.

För att få bedriva gruvbrytning krävs ett flertal tillstånd. Ett av de viktigaste handlar om så kallad bearbetningskoncession, som företag ansöker om hos statliga myndigheten Bergsstaten.

Läs mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6680589

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.