Jienastit bellodaga ja persuvnna Samediggivalggat !

På G: Sametingsvalet

Val till Sametingets politiska organ har hållits vart fjärde år sedan 1993. Sametinget är vår möjlighet att styra vår politiska utveckling. De politiker vi väljer företräder det samiska folket och har möjlighet att påverka riksdag och regering och opinionen i det svenska samhället.

Vad handlar valet om?
I sametingsvalet väljer det samiska folket vilka 31 företrädare de vill se i det folkvalda organet, kallat plenum. Plenum väljer i sin tur styrelse och styrelseordförande, presidium och ordförande (talman) samt ett flertal nämnder. Du röstar inte bara på ett parti utan har också möjlighet att personrösta genom att kryssa en person som du har förtroende för.

När är det val?
Sametingsvalet äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år. 2017 är det dags igen och valdagen infaller söndagen den 21 maj.

Vem får rösta?
Det är samer som anmält sig till röstlängden som har rätt att rösta. Sista dag för anmälan till röstlängden är den 20 oktober året före valåret. Den som är registrerad i sameröstlängden får valhandlingar tillsänt med posten från Valmyndigheten ungefär tre veckor före valet. En annan försändelse kommer från Sametinget med partiprogram och information från Sametingets valnämnd.

Hur röstar jag?
Du kan brevrösta eller rösta i vallokal på valdagen. All information finns i det utskick du fått i brevlådan. Använd din rösträtt – sametingsvalet är din möjlighet och din demokratiska rättighet!

KÄLLA: https://www.sametinget.se/val

RÖSTA I SAMETINGSVALET 2017 !