Samerna går till val men staten fortsätter bestämma

I dag är det val till Sametinget. Det är nio partier som slåss om 9766 samer som registrerat sig inför valet 2017. Men valdeltagandet är lågt, i förra valet röstade bara 54,4 procent av dem som registrerat sig. 

Förtroendet för Samtinget är med andra ord ganska lågt. Den mest brännande frågan handlar om rättigheterna för jakt och fiske ska vara för alla samer eller bara för renskötande samer. Det kan låta banalt med nio partier som slåss om jakträttigheter, men frågan är betydligt mer komplicerad än så. Det var svenska staten som bestämde att bara renskötande samer hade jakträttigheterna, de övriga skulle integreras i samhället.

Det är statens förhållande till samerna som påverkar hela deras existens. Det pågår nämligen ett kulturmord på samerna. Sverige är sämst i Norden när det gäller hur vi hanterar same– och urfolksrätt. Norge är som alltid bäst både när det gäller samepolitik och regionalpolitik. Missnöjet mot Samtinget handlar alltså i hög grad om att regering och riksdag har sett till att samernas högst beslutande organ har liten makt, ungefär som en remissinstans som får tycka till utan att kunna påverka politiken.

 

Läs Lotta Grönings hela krönika på Expressen.se : 

http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/samerna-gar-till-val-men-staten-fortsatter-bestamma/