Sametingets ordförande: Exploateringarna ett kulturmord på samisk kultur

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson menar att det är oacceptabelt att exploateringarna inom renskötselområdet får fortsätta.

Gruvtillstånd ges på markområden som klassats som särskilt viktiga för renskötseln, alltså områden med särskilt riksintresse för rennäringen. Det visar en kartläggning som Sameradion & SVT Sápmi och Ekot gjort.

Den visar att myndigheten Bergsstaten beviljat gruvföretag så kallade bearbetningskoncessioner i 21 sådana här fall.

I P1 morgon debatterade Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson och chefen för Bergsstaten, Bergmästare Åsa Persson de gruvtillstånd som finns inom rennäringens viktigaste områden.

Läs mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6696649