Ole Henrik Magga til Nordlys: – Ikke behov for sannhetskommisjon

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått et vern i grunnloven. Både kongen og kirka har beklaget og sagt at fornorskningen var en gal politikk. Det er nok for meg, det bør være nok for oss, sier Ole Henrik Magga til avisa Nordlys,

Professor Ole Henrik Magga var den første sametingspresidenten, og var også den første lederen for FNs permanente forum for urfolk.

Läs mer på denna länk:  https://www.nrk.no/sapmi/ole-henrik-magga-til-nordlys_-_-ikke-behov-for-sannhetskommisjon-1.13528363