Currently browsing

september 2021

Dådring föreslår en kristelefonlista

Det behöver upprättas en telefonlista så att samer som mår psykiskt dåligt har möjlighet att ringa en samtalspart som är samisktalande och som har samisk kompetens. Den frågan väcker Helena Dådring, partiet Vuovdegat, Skogssamerna – vice ordförande i Sametingets Hälso, Äldre- och idrottsnämnd. ”Vi vet att behovet är stort, och …