Dådring föreslår en kristelefonlista

  • Det behöver upprättas en telefonlista så att samer som mår psykiskt dåligt har möjlighet att ringa en samtalspart som är samisktalande och som har samisk kompetens.
  • Den frågan väcker Helena Dådring, partiet Vuovdegat, Skogssamerna – vice ordförande i Sametingets Hälso, Äldre- och idrottsnämnd.
  • ”Vi vet att behovet är stort, och då ska det finnas sökvägar som är enkla”, säger Dådring

Hitta informationen på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/dadring-foreslar-en-kristelefonlista