Ansvar och ekonomi

Att ta ansvar går hand i hand med att få en ekonomi i balans.

För mig är det viktigt att beslut som tas kan balanseras i budget. Just av den anledningen är det viktigt att nämnderna har översikt över sin egen budget. Styrelsen som är ekonomiskt ansvarig måste också se till att budgeten hålls i sin helhet.

Att omfördela pengar mellan konton kan i en del fall vara möjligt. Men personligen anser jag att det är en lösning som ska användas sparsamt. 

En röst på mig innebär bland annat att jag kommer att bevaka beslut, medeltillskott och antagen budget för att en god ekonomisk hushållning ska uppfyllas av Sametinget.

// Helena