Forskare: Sametinget har inga lösningar för samiskt självbestämmande

Nilsson påpekar att samiska politiker måste hitta andra organisationslösningar för självbestämmandet än dagens samebyar.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/avhandling-sametinget-har-inga-losningar-for-samiskt-sjalvbestammande