I Sverige finns det enligt grundlagen två folk – Samer och Svenskar

Samerna är ETT folk!!! Vi måste inse detta för att kunna agera tillsammans. Tillsammans är vi starka och kan med gemensamma krafter driva frågor mot tex Skogsbolagen. Men det är först när vi visar enighet (som ett folk) som vi kan nå resultat.

En röst på mig innebär att jag kommer att verka för att ena oss Samer så att vi med gemensamma krafter kan bemöta hinder och motstånd.