Election to Sámiparliament 16.5.2021 Global Warming!

Buoris buoris oabba ja viellja.

Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev diggi-airras belodaga Vuovdega.

Jag väljer här att kortfattat beskriva den utveckling som skett sedan Earth-summit ägde rum i Rio de Janeiro år 1992. Idag tar urfolken och våra territorier emot de negativa konsekvenserna av 29 år misslyckad europeisk klimatpolitik. Vill Du vara med och hjälpa urfolkskulturerna att lyckas med att motverka den eviga tillväxtens negativa konsekvenser och minska den globala uppvärmningen, börja med att rösta i Sametingsvalet. Din röst i Sametingsvalet synliggör det samiska folket hos de dominerande europeiska nationalstaterna.

FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) ägde rum i Rio de Janeiro den 3- 14 juni 1992. Konferensen behandlade globala miljö- och utvecklingsfrågor av stor betydelse för som det angavs: mänsklighetens fortlevnad. Vid denna konferens antogs sammanlagt fem dokument, nämligen Konventionerna om biologisk mångfald och om klimatförändringar, Skogsprinciperna, Riodeklarationen och Agenda 21.

Men redan året efter att nationalstaten Sverige hade förbundit sig att arbeta för en bärkraftig utveckling och med involverandet av urfolk i beslutsprocessen, så beslutade riksdagen år 1993 i motsatt riktning. Och sänkte lägsta slutavverkningsålder för skog ner till 90 och i vissa fall 80 år. Precis diametral riktning än vad världssamfundet förbundit sig för vid Rio-konferensen.

Tio år senare inför den andra miljökonferensen om bärkraftig utveckling WSSD (World Summit on Sustainable Development), så antog urfolkens delegationer den sk Kimberley deklarationen:

”Sedan 1992 har jordens ekosystem förändrats. Vi är i kris. Vi befinner oss i en accelererande spiral av klimatförändringar som inte kommer att uthärda tillväxtekonomins girigheter. De åtaganden som gjordes till urfolken i Agenda 21, inklusive vårt fulla och effektiva deltagande, har inte genomförts på grund av bristen på politisk vilja”

Lyssna på återstoden av fatelt på denna länk: https://youtu.be/G-tMpQvYsuU