Språket är en viktig del av vår samiska identitet

Vi har blivit fråntagna vårt språk och därför är det ingen lätt ekvation att få ihop när språket ska återtas. 

Att våra barn ska ha rätt till sitt modersmål är en självklarhet. Antalet studietimmar i skolan måste öka och vi måste även skapa arenor där språket kan användas.

Hemmet är en naturlig arena som ska användas. Men om inte föräldrarna/vårdnadshavarna har det samisk språket måste vi även se till att skapa förutsättningar så att de kan återta sitt språk.

En röst på mig innebär att jag kommer att driva frågan för ökad modersmålsundervisning samt skapa förutsättningar så att det skapas naturliga arenor där språket kan användas.