Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke-

Och med en helgfrid under jul & nyårshelgerna för de arktiska urfolken mitt under den långa polarnatten och under månen och stjärnorna, och för oss och våra kulturers fortlevnad.  

  • God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas oss alla ..  

Stefan Mikaelsson, ledamot i Sametinget & partiledare för Vuovdega.