Konsekvenser för beslut

Innan ett beslut tas ska konsekvensanalyser göras under ärendets beredning.

Konsekvenserna ska tydliggöra vilka konsekvenser beslutet får för tex språket, slöjden, skogssamisk / fjällsamisk renskötsel och andra näringar

En röst på mig innebär att jag i samtliga beslut jag deltar i, kommer att kräva en konsekvensanalys innan beslut tas.