Nolltolerans gäller!

Fredagen den 21 mars var jag på Malmö Högskola och pratade om ”Samer ett urfolk i Sverige”. Ett folk som än idag blir diskriminerat och förtryckt.

21 mars

Att skapa likvärdiga förutsättningar är en av samhällets viktigaste uppgifter. 

Det här är ett stort område som sällan får uppmärksamhet ur ett vardagsperspektiv. Vi pratar och uppmärksammar diskriminering när det händer, men hur ska vi komma tillrätta med vardagsdiskriminering som drabbar människor i olika situationer…

Redan hos det lilla barnet läggs grunden för många av de synsätt som påverkar senare i livet. Det är därför extra viktigt att tidigt arbeta med attityder, tolerans och kunskapsspridning. Alla ska ges samma förutsättningar för att utvecklas och inte påverkas av omgivningens fördomar eller diskriminering.

  • Alla människor är unika och har samma människovärde. Ingen ska behandlas annorlunda på grund av sitt kön, ålder, hudfärg, sin religiösa eller sin sexuella tillhörighet.
  • Diskriminering är ett ord som inte hör hemma i Sverige. Sverige ska vara ett land där yttrandefrihet och demokrati råder. Ett land där alla har rätt till sin identitet och sitt ursprung.
  • Alla är vi lika inför lagen och har samma rättigheter.