Demokrati – en rättighet!

I friheten och demokratin kan det fria samhället med välfärd, mångfald och den enskildes tankar utvecklas och formas.
Det finns ingenstans där övergrepp mot människors fri- och rättigheter kan ursäktas. De är varje människas lika rätt oavsett var man är född eller lever.

Vi som lever i en demokrati måste värna vår frihet och våra valmöjligheter. Vi ska stötta de länder som idag är utsatta för maktmissbruk. Det som händer i östra Europa och i dagsläget främst i Ukraina, är inte okey.
Maktgalen man av värsta sorten… Genom sitt agerande har Putin försatt sitt land, hela Ryssland och dess befolkning, i en ohållbar situation. Vem kan lita på Ryssland, vem vill samarbeta med ett land som det inte går att lita på, vem vill över huvudtaget ha att göra med ett land som kör sitt eget race och skippar allt vad heter mänskliga rättigheter och rättssystem… Ingen!!!
Man väljer inte sina föräldrar, men man väljer sina kompisar …

Demokrati – Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man kan kallade direkt demokrati. Folket samlades på en kulle och diskuterade de beslut som skulle fattas. Då fanns inga valda politiker som fattade besluten åt en.
 Idag innebär demokrati att vi genom val väljer politiker som vi anser ska leda vårt folk och föra vår talan. Det är en demokratisk rättighet att rösta. Väljer man att gå och rösta har man åtminstone någon möjlighet att påverka inriktningen för hur samhället ska ledas och utvecklas. Om man väljer att inte rösta nyttjar man inte sin demokratiska rättighet och man är inte med och påverkar utvecklingen. Med andra ord missbrukar man sin demokratiska rätt.

I Sverige har vi demokrati och yttrandefrihet som gör oss delaktiga och vi kan påverka och förändra. Vi har ”makt” att välja eller avsätta våra ledare utan att ta till vapen.
Jag vill leva i ett land där övergrepp mot mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro. Likaså vill jag att Sverige ska vara ett land som samarbetar och där alla människor har ett lika värde. Jag vill inte ha ett Ryssland…

Jag värnar demokratin!Demokrati
Därför röstade jag i Sametingsvalet.
Jag kommer också att rösta i EU-valet, Riksdagsval och alla andra kommande val…

Värna demokratin och rösta du med!