Riksdagens beslut om ILO-169

Tänk en melodischlagerfestival som var utan var annan eller var tredje kvinna. Hur skulle det se ut och vad skulle då vi gå miste om? France Gall, Vicky Leandros, Agneta & Annifrid, Charlotte Perelli, Loreen ?

Skulle det inte vara mycket som förlorats då, i innehåll, kvalitet och mångfald?

Men så är rennäringslagen som utesluter många samiska kvinnor från sin rätt att vara just samer och det för att lagstiftaren vill kunna förhindra dessa kvinnor att överföra sin samiska kultur till sina barn och barnbarn, syskonbarn och sina grannars samiska barn.

Den 8 april 2015 så röstade Riksdagen om att kunna förändra detta och anta ILO169 genom betänkandet 2014/15 KU16. Av de röstande valde följande att rösta Ja till avslag: S (120) M (80) SD (41) MP (22) C (19) och FP (14) KD (14).

Endast i Vänsterpartiet fanns det 20 feminister som röstade Nej (till utskottets förslag att avslå motionen) och detta för att stödja urfolkskvinnor i allmänhet och samiska kvinnor i synnerhet och nej till patriarkatet. Ingen ledamot avstod och 37 st var frånvarande.

Dessa 20 nedanstående feminister & MR-främjare var de enda som röstade för en levande urfolkskultur i Svearnas & Göternas Rike:

Ulla Andersson Gävleborgs Län 48

Wivi-Anne Johansson Västra Götalands Läns Västra 98

Jonas Sjöstedt Västerbottens Län 109

Emma Wallrup Uppsala Län 116

Daniel Sestrajcic Malmö Kommun 123

Rossana Dinamarca Västra Götalands Läns Norra 130

Torbjörn Björlund Östergötlands län 149

Håkan Svenneling Värmlands Län 163

Daniel Riazat Dalarnas Län 165

Amineh Kakabaveh Stockholms Kommun 170

Ali Esbati Stockholms Län 210

Hans Linde Göteborgs Kommun 228

Mia Sydow Mölleby Örebro Län 235

Christina Höj Larsen Västernorrlands Län 239

Karin Rågsjö Stockholms kommun 279

Lotta Johnsson Fornarve Södermanlands län 279

Maj Karlsson Göteborgs Kommun 301

Birger Lahti Norrbottens Län 313

Nooshi Dadgostar Stockholms Län 318

Stig Henriksson Västmanlands Län 345

Källa: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/votering-betankande-201415ku16_H219KU16p2

/Stefan M.