Pressmeddelande

PreLPSS_logotyp_litenssmeddelande från Landspartiet Svenska Samer, Lpss
2014-10-01

 

”Samisk hälsa måste prioriteras”

Under Sametingets plenumsdagar i Luleå har seminarium om samisk hälsa hållits. Landspartiet Svenska Samer vet att behovet av att lyfta denna angelägna fråga är stort.
”Det är dags att samernas hälsoläge tas på allvar. Det handlar om mänskliga rättigheter”, säger Lars-Jonas Johansson, partiledare i Landspartiet Svenska Samer.

När man ser till våra barns, unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen. Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende, missbruk, fysisk-, psykisk ohälsa och skam. Även geografisk flykt. Trauman förs vidare från generation till generation.

I forskning på samisk hälsa-ohälsa har man fokuserat på rennäringen och renskötares situation, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. Dock vet vi att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som bedrivs eller i statistik.

”Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde, där det krävs kvalitativ forskning, för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket. Och visa på följderna av den kolonisationspolitik som varit och pågår. Det handlar om våra barns hälsa och framtid”, säger Marie Persson, ledamot i Sametinget för Lpss.

För Landspartiet Svenska Samer
Lars-Jonas Johansson, partiledare och sametingsledamot
Marie Persson, sametingsledamot
Tua Rydberg, sametingsledamot
Erik-Oscar Oscarsson, förste ersättare i Sametinget
Erik Östergren, ersättare i Sametinget