Reinfeldt i Sametinget kan stoppa försvenskningsprocessen

svt.se – Debattkalendern, lucka nio:

DEBATTKALENDERN Bakom den nionde luckan i Debattkalendern döljer sig Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.Stefan ludd Samerna definieras enligt grundlagen som ett eget folk – men svensk lag innebär i praktiken en försvenskningsprocess som gynnar ett land med bara ett folk och en kultur. På Stefan Mikaelsson önskelista finns bara en sak: Att Fredrik Reinfeldt som första statsminister någonsin väljer att hedra Sametingets plenum med sin närvaro.

Samerna är omnämnda i den svenska grundlagen som ett folk. Inte därför mer värt än andra folk, men inte heller mindre. I den samiska kulturen ingår till exempel våra samiska språk, duodji – det vill säga slöjd, både hård och mjuk – joik, renskötsel och alla övriga delar av den samiska kulturen.

Ingen del kan det avstås från, hur obetydlig den än kan uppfattas utifrån, för alla delar hör ihop och bildar en odelbar enhet. Allt som vår kultur grundar sig på är en nära kontakt med naturen för alla samer, med en oförstörd natur som ger en trygghet såväl som glädje – och som kan ge oss tillgång till den traditionella maten med örter, bär och växter samt kött, fisk och fågel. Allt som våra förfäder åt och överlevde på den tiden då supermarkets inte fanns i varje kommun med kylbilar som levererar mat från fjärran världsdelar.

Mycket av det som vi samer uppfattat som vårt och trott skulle bestå i alla vår levnads dagar och för kommande generationers välbefinnande, håller på att försvinna.

Intrången ökar, de områden som är skyddade för det samiska folket och vår kulturs överlevnad är få och små. Andra som påstår att de har laglig rätt tar av oss vår suveränitet till Sápmi, och skapar en arktisk öken där varken djur eller människor kan överleva – inte på det sätt som vår traditionella kunskap använts i gången tid och fram till idag och där vi som folk har rätt att fortsatt få bebo och bruka.

Svensk lagstiftning innebär i den praktiska tillämpningen och sett i stort en förnyad försvenskningsprocess, för att gynna ett land med ett folk, ett språk och en kultur.

Ingen svensk statsminister har någonsin besökt Sametingets plenum, trots att Sametingets plenum två gånger har besökt kungliga huvudstaden. På min önskelista finns därför en enda önskan: Att Sveriges statsminister väljer att hedra Sametingets plenum med sin närvaro för att med konsultationer återställa bruten rätt och därmed ge samiska folket tilltron åter på ett fungerande demokratiskt system inom konungariket Sverige och Europeiska Unionen.