Fjälljakt & EU

Regeringen ska göra en bred översyn av jaktlagstifningen. En uppgift är att se om fjälljakten kan stängas för andra EU-medborgare.

Slutdatum för hela utredningen är den 30 dec 2014. Men redan i aug 2013 ska en översyn presenteras av hur ansvaret för jaktfrågor borde fördelas på olika myndigheter i framtiden.