Missbruk av Allemansrätten…

Allemansrätten är en unik rättighet som finns i Sverige. Det är ingen lag, men den är inskriven i regeringsformen som är en av Sveriges 4 grundlagar och regleras direkt eller indirekt av andra lagar.

Allemansrätten ger oss alla möjlighet att ta del av vad naturen har att erbjuda. Vi kan vistas i naturen på lika villkor och det gäller inte bara mig som enskild utan även organisationer och olika näringar.

I tidig ålder får vi lära oss att naturen är någonting som man ska vara rädd om, inte förstöra och inte störa… Jag kan promenera, plocka bär eller bara vara i naturen. Jag måste ta hänsyn till djurlivet och anpassa mitt agerande efter de som bor i naturen. Den kunskapen sitter i ryggraden.
Tyvärr är den kunskapen på väg att försvinna och kunskapen kan omöjligt finnas hos de som kommer och ”besöker” oss från andra länder.

I och med att samhället utvecklas i en allt snabbare takt påverkas även naturen. Nya näringar tillkommer och användningsområdet för t.ex. terrängfordon ökar. Visst är det positivt att fler människor, både svenskar och turister, får möjlighet att uppleva naturen.Men det innebär att slitaget på naturen ökar och tyvärr missbrukas respekten för naturen.

Tidigare miljöminister Andreas Carlgren uppmärksammade detta problem och ville på något sätt styra upp den kommersiella verksamheten. Han ville göra inskränkningar på nyttjandet av allemansrätten för kommersiella verksamheter.

Att samiska näringar ska betala för att nyttja marken för sin näring är helt oacceptabelt. Staten har redan försvårat möjligheten att bedriva samisk traditionell näring genom att ta mark och minska samernas rättigheter till användande av marker.

Det jag hellre vill föreslå är att man fokuserar på att öka kunskap och förståelse samt kvalitetssäkra näringen. Detta i huvudsak genom att

  • Naturvisum införs för besökare från andra länder
    Som turist löser jag ett naturvisum. Jag skriver på att jag läst och förstått vad allemansrätten innebär och förbinder mig att följa dessa regler.
    Naturvisumet löser jag på t.ex. turistbyrå eller hos företagare som bedriver  turistverksamhet eller annan kommersiell verksamhet. Observera att detta inte gäller svenska medborgare.
  • Naturcertifiering av näringar och verksamheter
    Genom att företag blir naturcertifierade kvalitetssäkras inte bara företagets verksamhet utan även naturens kondition säkerställs och bevaras. Som kund kommer jag då att veta att ett naturcertifierat företag har en seriös miljösyn och inte missbrukar naturens resurser. Certifieringet kan liknas med bilverkstädernas gröna prick.

Idag är trycket på naturen stort och dessutom ökande. Om vi väljer att passivt titta på hur allemansrätten missbrukas kommer vi inom en snar framtid att förlora det vi räknat som en självklarhet. Våra barn och deras barn i sin tur kommer inte få uppleva allt det som naturen har att erbjuda.

Alltså: Agera och Reagera för att bevara allemansrätten och för att stärka naturens välmående utan att stoppa utvecklingen.

 För att behärska naturen måste man lyda den. // Francis Bacon