FN uppmanar Sverige dra tillbaka tillståndet för Rönnbäcksgruvan

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att stoppa det uppmärksammade gruvprojektet i Rönnbäck utanför Tärnaby samt att Sverige reviderar lagstiftningen så att inga större industrietableringar tillåts i det samiska området utan försök att nå samernas samtycke.

En gruva bryter även mot samebyns egendomsrätt och kommittén konstaterar även att svensk lagstiftning bryter mot samebyns rätt till en rättvis rättegång.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7618199