FN om Rönnbäcksgruvan: Gör om gör rätt

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar nu svenska staten att upphäva gruvtillståndet för nickelgruvan i Rönnbäcken söder om Tärnaby i Västerbotten. De menar att staten inte respekterat samebyn Vapstens rätt till informerat förhandssamtycke.

Kommittén har prövat den anmälan som samebyn Vapsten gjorde den 16 september 2013, mot tillståndet för en nickelgruva i Rönnbäcken i Västerbottens län.

Kommittén har kommit fram till att Sverige har brutit mot FN:s rasdiskrimineringskonvention då man inte involverat samebyn och dess intressen på ett fullgott sätt i beslutandeprocessen.

FN uppmanar nu den svenska staten att revidera och dra tillbaka gruvtillstånden tills en fullvärdig och inkluderande process har genomförts.

De skriver också att Sverige ska revidera landets gruvlagstiftning så att denna speglar samernas status som urfolk och rätt till land och naturresurser, så att den överensstämmer med internationell standard om fritt och informerat förhandssamtycke.

Läs mer på Sveriges Televisions webbplats : https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fn-s-uppmaning-till-sverige-om-ronnbacksgruvan-gor-om-gor-ratt