Currently browsing author

Stefan

Enigt sametingsplenum om hur Giellagáldu ska fungera

De tre sametingen är överens om att det samiska språkorganet Giellagáldu ska bli permanent och man är överens om hur det ska fungera. Sametinget i Sverige är efter dagens extraplenum redo att skriva under samarbetsavtalet med de övriga två sametingen. Frågan om finansieringen är dock ännu inte löst. Läs mer …

International Day of the World’s Indigenous Peoples Message from Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights

9 August 2020 COVID-19 is a critical threat to indigenous peoples, at a time when many are also struggling against man-made environmental damage and economic depredation. In almost all the 90 countries where they live in often remote locations, many indigenous communities have deeply inadequate access to health care, clean …

Regeringens stödpengar i coronakrisen går inte åt

Regeringens stödpengar i coronakrisen går inte åt som regeringen har tänkt. SVT:s genomgång visar att företagen hittills bara har fått en bråkdel av pengarna i flera av stöden.– Jag tror det har överraskat alla att inte fler ansökningar har kommit in, säger finansminister Magdalena Andersson (S). ”Är inte pengar som …

Västerbotten växer – grannlänen går back

Västerbotten väntas fortsätta växa befolkningsmässigt de kommande tio åren. Samtidigt krymper våra grannlän, om Statistiska centralbyråns senaste långtidsprognos håller. Totalt ger det fortsatta bekymmer för Norrland om inget ändras. – Jag tycker det är bekymmersamt för alla de fyra nordligaste länen. Totalt sett är tillväxtregionerna för få och för svaga. …

Frost 2 romantiserar och hyllar revolutionen

Statydebatten var aktuell redan i Disneymusikalen Frost 2. Jonas Holmberg ser svensk 1800-talshistoria i amerikansk barnfilm. Frågan om hur människor och stater hanterar historisk skuld är stor och etiskt komplex. Om de västerländska staternas välstånd är baserat på våldsam historisk exploatering av de koloniserade folken, vilket ansvar har vi i …

Samer drikker ikke så ofte som andre

– Jeg har fått mange spørsmål om samer og alkohol. Ungdommene spør ofte om det er sant at samene drikker mye, forteller Mudenia til NRK. 24-åringen fra Tana er en av fire samiske ungdommer som er med i prosjektet Samiske veivisere. De reiser rundt til skoler i Norge for å …

“COVID-19 is devastating indigenous communities worldwide, and it’s not only about health” – UN expert warns

GENEVA (18 May 2020) – The new UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Cali Tzay, today expressed serious concerns over the devastating impact the COVID-19 pandemic is having on indigenous peoples beyond the health threat. “I am receiving more reports every day from all corners …

— Day of Sorrow, May 13 —

The 1917 Sámi Congress and then also the 1918 Sámi Congress in Staare were organized by those who could imagine that the development that was underway through the creation of European parliamentarism could be harmful. Elsa Laula’s pamphlet “Before Life or Death?” is said to have been read out in …

— Sorgens dag den 13 maj —

Landsmötet 1917 och sedan även 1918 års Landsmöte i Staare organiserades av de som kunde ana den utveckling som var på väg genom skapandet av den Europeiska parlamentarismen. Elsa Laulas pamflett ”Inför lif eller död?” lär ha blivit uppläst i Svearnas Riksdag under 1918. Det verkar sett i efterhand enbart ha …

Så kan det samiska näringslivet stärkas och utvecklas

Studien ”Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det lanserades i september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada. Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet. Några …

Välkommen på Första Maj barrikaderna.

Första maj är sedan länge dagen för en manifestation mot de besuttna och de som lever på bekostnad av andras utsatthet och ibland till och med osynliggörande. I Sápmi har Första Maj inte betytt så mycket mer än för enstaka enskilda samer. Samerna är så väl anpassade i ett svenskt …

”Det är de rika ägarna som ska skjuta till kapital”

Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Staten har presenterat flera stödpaket men det är inte alltid lätt för småföretagen att använda sig av dem trots att de är i störst behov.– Storföretagens ägare är ofta väldigt välbeställda, så det är de som ska skjuta till kapital, säger Sandro Scocco, …

Sametinget vädjar till kulturdepartementet

Sametinget vädjar till kulturdepartementet om stöd till samisk kultur och idrott under den rådande coronapandemin. Situationen påverkar efterfrågan på flera av de aktiviteter som samer anordnar, skriver Sametingets styrelseordförande, Per-Olof Nutti i brevet. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7460778

Se mötet mellan samepolitiker och kommunalrådet: “Det här är mina fjäll”

Konflikterna mellan samebyar och andra intressen, som till exempel turism och näringsliv, går långt tillbaka. Nu har motsättningarna piskats upp ytterligare efter Högsta domstolens historiska beslut i Girjasmålet. Här möts Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) och renskötaren och samepolitikern Anders Kråik för att diskutera vem som ska ha rätt till …

Insändare- “Samiska näringar & OECD”

Studien “Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD som lanserades den 19 september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada. Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet. Några av slutsatserna som den noggranna …

Sametinget ställer in plenum i maj

Sametingets ordförande har den 1 april 2020, efter samråd med presidiet och styrelsen, beslutat att ställa in plenum vecka 22, den 26-29 maj i Stockholm på grund av corona-viruset (covid-19). Efter kontakter med Riksdagens talman Andreas Norlén samt vice talmännen har presidiet fått beskedet att på grund av corona-viruset (covid-19) är det …

Fortfarande snö i stora delar av Sápmi men i Skåne är det vår

Hos Helena Dådring i Ljungbyhed, grönskar gräsmattorna redan och familjens gräsmatta är redan klippt. “Det är så mycket saker som händer i naturen här som inte händer i norr. Där är det i stort sett bara maskrosor och björken som blommar”, säger Helena Dådring. Lyssna på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7438868

Internationella kvinnodagen 2020

Urfolken utgör 5 procent av världens befolkning. Dessa 5 procent besitter cirka 22 procent av jordens yta. Och på dessa 22 procent av ytan finns 80 procent av världens biodiversitet. Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald (“Riokonventionen”) som: Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och …

Skogssamerna hotar lämna Sametingets styrelse

En ersättarplats i Sametingets styrelse har lett till en konflikt – Skogssamerna överväger nu lämna styrelsen. Skogssamerna har efter en valteknisk samverkan tillsatt en ersättarplats i styrelsen för Lars Wilhelm Svonni från Samiska folkomröstningspartiet, som på grund av sjukdom under en längre tid uteblivit från Sametingets möten. Men efter att …

Partierna var eniga år 1921 – alla var för rasbiologi

Alla fem partierna som satt i riksdagen 1921 var positiva till beslutet att inrätta ett institut i Uppsala för rasbiologi.De som röstade emot gjorde det av ekonomiska skäl. Socialdemokraterna, högern, liberalerna, bondeförbundet och vänsterpartiet var positiva till det så hårt kritiserade institutet som bland annat sysslade med skallmätningar för att …

BUORRE SÁMIJ ÁLMMUKBIEJVVE 2020

Äntligen är det nu mer än 100 år sedan de båda första samiska gränsöverskridande landsmötena. Precis som våra samiska företrädare anade & fruktade då, precis allt fick Sámi-albmut, det samiska folket erfara och genomlida under den svenska parlamentarismen:  1919 med regeringens Edens överenskommelse med Norska regeringen angående andra renskötselkonventionen, som …

Historikern: “Svenska rasbiologer inspirerade nazisterna”

“Sverige var en av föregångarna när det gäller exempelvis rasbiologi och rashygien som ligger till grund för det som nazisterna arbetade med”, säger Curt Persson, professor i historia, om att Förintelsens minnesdag uppmärksammandes på Luleå Tekniska Universitet. Läs mer på Sveriges Radios webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7393694

Eivind Torp: “Domen är en stor framgång för samisk rättskamp”

Girjasdomen sätter press på rikspolitikerna att agera och Högsta domstolen markerar för ett återställande av samernas rättsställning i domslutet. Det menar vår juridiske expert, Eivind Torp. “Jag får uppfattningen att HD vill återställa den rättsställning som samerna hade tidigare”, säger Eivind Torp. Läs mer och hör på intervjun via Sameradions webbplats: …

Sameby har vunnet over den svenske staten

Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring I går kunngjorde Högsta Domstolen i Sverige at Girjas sameby har vunnet over den svenske staten i en mangeårig tvist om retten til å forvalte jakt- og fiskerettighetene på samebyens område. Dette gjør 23. januar til en rettslig merkedag. Girjas sameby hadde anført å ha enerett til slik forvaltning, enten …

Gott Nytt 2020 med Nya Möjligheter !

Gott nytt år med nya möjligheter för Sámi-albmut och övriga urfolk i circumpolära arktis & globalt, allt medans vinden vänder vid atlantkusten mot öster och kolahalvön och vidare mot de höga bergen i altaj. Solen går ned i väster långt bortom atlantens stränder av den skandinaviska halvön. Vi har aldrig …

Sametinget: vargbeslut strider mot samiska folkets rättigheter

Sametinget tycker Naturvårdsverkets vargbeslut omöjliggör renskötsel. Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargföryngringar i Jämtland eftersom myndigheten tycker att det strider mot samiska folkets rättigheter. Lars-Miguel Utsi, styrelseledamot i Sametinget, hoppas Förvaltningsrätten ger stöd åt överklagan. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7363119

Ordet fritt: Samiskt stöd för Bolivias demokrati

Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen, skriver debattörerna. Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen. Undertecknade sametingsledamöter uttalar sin respekt för valet …

Silversmed har inte ensamrätt på solen

Läs mer på Sameradions webbplats: Patentverket i Norge har beslutat att ta bort designregistreringen av den samiskinspirerade solsymbolen för norska Tana Gull og Sølvsmie, men de kan likväl neka andra till att använda den. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7359767

Dådring siktar på comeback

Inför förra årets val i Sverige lämnade hon Sametingspolitiken, men nu gör sig Helena Dådring redo för att komma tillbaka till Sametinget. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7358306