Öppningsanförande av det 66:e plenumet

Buorre idet Sámediggeájrrasa, guosse ja gieres gulldaliddje!                                   Buorisboahtem Ååre ja Sámedigge ållestjåhkanibme !

God morgon Sametingsledamöter, gäster och kära åhörare.                                   Välkommen till Åre och Sametingets plenum.

Mitt namn är Stefan Mikaelsson och jag är Sametingets parlamentariske ordförande.

Uddni máhttep ávvudallat, la ållestjåhkanimmuddo vaj máhttep aktisasjvuodav dåbddåt ja aktan jiermmát mierredip. Sámedikken la ietjas organisasjåvnå ja ietjas ulme baktu sierralágásj sajádahka.                                                                                      

”Rasismen är en kraft som genomsyrar det västerländska samhället och ligger till grund för den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och Sverige. Många gånger kopplar människor rasism till något som bara finns hos högerextrema grupper, men rasism är en del av allas våra handlingar och tankesätt på ett omedvetet sätt. Det handlar om vanliga, vardagliga handlingar som till exempel språkbruk, osynliggörande, fördomsfulla kommentarer och förnekandet av upplevelsen av rasism – en slags vardagsrasism”

Det som jag citerade är valda delar av Diskrimineringsombudskvinnans (DO) pressmeddelande av den 21 mars förra året. Av det kan man konstatera att rasismen är en kraft som inte kommer att försvinna genom personligt deltagande i demokratiska val, genom parader på gatorna i kuststäderna i norrland eller genom aktioner på sociala medier. Det är endast genom implementering av världssamfundets etablerade Mänskliga Rättighets-instrument, av enskilda och i den grå vardagen, som vi kan motverka rasismen och dess destruktiva inverkan på oss samer. Mänskliga Rättigheter betyder och innebär tolerans, och av att döma av frånvaron av Ratificering av ILO169 och det krav som Sametingets enade plenum framförde 1999 (DNR 89/99) så lever vi i ett land där intoleransen växer. Detta bland annat på det samiska folkets bekostnad.

Mycket av det beror på den samlada rösten av lagstiftaren, dvs av Sveriges Riksdag, med det samlade ställningstagandet av alla riksdagsledamöter, från alla riksdagspartier. Sametingets plenum kan idag ändra på det, om vi så önskar. Vi har aldrig haft bättre möjligheter att kunna förändra vår framtid med relativt enkla medel och beslut och med brukandet av det samiska folkets internationellt erkända rätt enligt folkrätten.

I Rennäringslagens (1971:437) anges att Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd.                               I 15 kap. l § jordabalken enligt 1734 års lag lyder:

”Det är urminnes häfd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat hafver, att ingen minnes eller af sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro”

I 1971 års RNL 37 § så anges att ingen får slakta en ren mot renägarens vilja. Som en logisk konsekvens av detta borde ingen heller få avtala bort möjligheten att ha denna ren eller renar på stadigvarande naturbete i traditionella områden. Varken för sig själv eller för andra renägande samer. Idag anger RNL att den enda möjligheten att upphäva den samiska rätten är genom expropriation. Varför ska en annan ordning kunna främja den samiska kulturens hävdande & överlevnad ?

Det är den enskilda samen som genom bruk och hävd av kultur och av samisk rätt aktivt överför kultur och traditionella kunskaper till kommande generationer. I dag har vi Sametingsledamöter möjlighet att diskutera storvulna planer och det är lätt att tappa fokus och glömma bort att det faktiskt är genom agerande på individnivå som den samiska kulturen utövas.

Jag ser fram emot en progressiv debatt som bara kan genereras av det samiska folkets demokratiskt valda företrädare.                                                                                                           En annan värld är möjlig och det är vi som kan ta besluten för detta.

Med dessa ord förklaras Sametingets plenum för öppnat.