Internationella kvinnodagen 2017

Idag högtidlighåller världssamfundet den internationella kvinnodagen. Och i proportion så är urfolkskvinnorna runt om i världen mest utsatta. Hot, våld, trakkaserier och nationalstaternas lagar och de dominerande folkens ensidiga normer, försvårar för urfolkskvinnorna. Ingenting av vad Sveriges regering uttalat har under lång tid förändrat detta förhållande. I

Således har inte heller Svearnas plats i FN.s Säkerhetsråd medfört något annat än en fin titel till Svearnas utrikesminister. En feministisk regering utan engagemang blir i slutändan bara läpparnas bekännelse.

Idag manifesterar män och kvinnor runt om på jorden, vårt gemensamma stöd för urfolkskvinnorna och samtidiga  krav på rigida nationalstater & kolonialmakter.

Fyll fredsavtalen med ett reellt innehåll som innebär en annan jämställdhet än vad besuttna kvinnor i europas parlament  vanligtvis förordar. Och utöver detta även med rättvisa som baseras på rätten till sin egen kultur med Mänskliga Rättigheter.  Vi går till framtiden i fotspåren av världens urfolkskvinnor som bär, hävdar och utövar sin egen urfolkskultur.

Gammal som moder jord, ung som ett grässtrå!