Dådring ställer inte upp i Sametingsvalet

På kort tid har tre kvinnor valt att lämna Sámediggi Tjåhkanibme (Sametingets plenum). Två ordinarie ledamöter och en ersättare som flitigt tjänstgjort vid plenum. Detta är ytterst en förlust för parlamentarismen, kompetensen och för kollegialiteten enligt  Stefan Mikaelsson.

Vi måste tillse att villkoren är så pass bra att de invalda väljer att stanna kvar och även att fortsätta med att kandidera.  Enligt mig är mönstret tydligt och de nedskärningar som envetet påförts Plenums budgetpost har gett enbart dåliga resultat i slutändan säger Stefan Mikaelsson.

Läs artikeln på sameradions länk enligt nedan:

Sametingspolitiken Helena Dådring ställer inte upp i Sametingsvalet i maj, anledning är tidsbrist.

– Jag är en tidsoptimist och trodde jag skulle hinna med allt. Men jag har valt att avstå i sametingsvalet och istället satsa på det svenska valet. Jag satsade på båda valen förra mandatperioden men jag hann inte med den personvalskampanj som jag ville ha, säger Helena Dådring.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6660349