Nej till serverhallar på samebys område

Östersunds kommun får inte bereda plats för några serverhallar tre mil öster om stan – inom kärnområde för Jovnevaerie sameby.

Kommunen får nämligen inte prövningstillstånd för det här i Mark- och miljööverdomstolen.

—-

Och nu har alltså mark- och miljööverdomstolen slagit fast domen genom att inte ge prövningstillstånd. Orsaken är bland annat att mark- och miljööverdomstolen inte tycker det finns någon anledning att betvivla riktigheten i domslutet från lägre instans.

 

Läs hela artikeln på följande Same Radions  webbplats: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6844074