Tolv år efter Sameradions avslöjande – nu vill Sametinget utreda det gåtfulla ordet

För tolv år sedan avslöjade Sameradion med hjälp av vetenskapsmannen Björn Holmgren märkliga turer när Sveriges riksdag skulle anta en ny jaktlag.
Ett handskrivet ord fördes i efterhand in i protokollen – ett ord som kan ha haft avgörande betydelse för samernas jakträtt.
I ett yttrande till Jordbruksverkets utvärdering av småviltjakten skriver Sametinget att frågan bör utredas.

Den var alltså den förra föreståndaren vid Abisko naturvetenskapliga station, Björn Holmgren, som låg bakom avslöjandet.

Han hade gjort en märklig upptäckt när han har granskat hur småviltjakten släpptes fri 1992.

Någon hade den 25 september 1986 med kulspetspenna skrivit in ordet markägarens i två originalhandlingar: en lagrådsremiss och ett regeringsprotokoll – denna anteckning har gjorts efter att både lagrådet och regeringen behandlade den nya jaktlagen.

Ordet syftade till vem som har jakträtten i fjällen och det handskrivna ordet kan ha haft avgörande betydelse när samebyarna fråntogs ensamrätten till småviltjakten 1992 – frågan är om ordet skrevs in utan att lagrådets vetskap.

– Det är naturligtvis mycket anmärkningsvärt att man fattar ett regeringsbeslut med en ordalydelse och sen görs en ändring, sa Björn Holmgren i radioprogrammet 2001.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5683797

Observera att artikeln är från 24 oktober 2013.