Sametinget: vargbeslut strider mot samiska folkets rättigheter

Sametinget tycker Naturvårdsverkets vargbeslut omöjliggör renskötsel.

  • Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargföryngringar i Jämtland eftersom myndigheten tycker att det strider mot samiska folkets rättigheter.
  • Lars-Miguel Utsi, styrelseledamot i Sametinget, hoppas Förvaltningsrätten ger stöd åt överklagan.

Läs mer på Sameradions webbplats:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7363119