Gott Nytt 2020 med Nya Möjligheter !

Gott nytt år med nya möjligheter för Sámi-albmut och övriga urfolk i circumpolära arktis & globalt, allt medans vinden vänder vid atlantkusten mot öster och kolahalvön och vidare mot de höga bergen i altaj. Solen går ned i väster långt bortom atlantens stränder av den skandinaviska halvön. Vi har aldrig haft bättre möjligheter att avsluta vår påtvingade osynlighet och rättslöshet skapad av gränsdragande Nationalstater  i Europa och Nord-Amerika.

Våra traditionella områden och vatten är inte till salu.

5%  av världens befolkning är urfolk, hävdande av 22 % av jordens yta där 80 %  av världens bio-diversitet ännu existerar. Igen bekräftar vi urfolkens tidigare uttalanden och deklarationer och går till framtiden i fotspåren av våra förfäder.

Världens urfolk är inte en del av problemet utan en del av lösningen.

När den politiska och ekonomiska eliten underordnar sig detta kommer en bättre värld att skapas. Världens nationalstater med dess dominerande kulturer kan bekräfta sin relation till moder jord och ansvaret för kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

-En annan värld är möjlig.

Stefan Mikaelsson, mångårig ledamot i Sametingets Plenum.