Urfolk skyddar världens biologiska mångfald och klimat

Där urfolk bor finns också 80 procent av världens biologiska mångfald. Dessa marker stabiliserar jordens klimat genom att lagra nästan 300 miljarder ton kol – motsvarande 33 gånger de globala energiutsläppen under 2017. De är också livsviktiga för att skydda den artrikedom som hela mänskligheten är beroende av.

De landområden som urfolk har rätt till omfattar över 25 procent av världens landyta, men innehåller så mycket som 80 procent av världens biologiska mångfald, enligt Världsbanken. Detta trots att urfolk utgör mindre än fem procent av världens befolkning.

Urfolk finns spridda över jordens alla klimat, från de tropiska urskogarna till Arktis vita vidder, men har laglig rätt till 11 procent av världens skogsmark. Mer än 60 miljoner människor är helt beroende av skogen för sin överlevnad. Det handlar framför allt om tropiska skogar i Asien, Afrika och Amerika.

Dessa skogar innehåller inte bara en stor del av världens växt- och djurarter, de är också intrikata ekosystem som spelar en stor roll i regleringen av jordens klimat. Något som är speciellt viktigt i ljuset av de globala klimatförändringar vi står inför.

– Urfolks marker lagrar nästan 300 miljarder ton kol – motsvarande 33 gånger de globala energiutsläppen under 2017, berättar Joan Carling.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/urfolk-skyddar-varldens-biologiska-mangfald-och-klimat