Enigt Sameting antog uttalande mot skogsbruket

  • Sametinget antog under fredagen ett enigt uttalande mot skogsbruket på samiska marker.
  • Sametinget kräver i uttalandet att regeringen anpassar skogsvårdslagen samt att Sveaskog och Fastighetsverket anpassar sitt skogsbruk så att samers grundlagsskyddade rätt respekteras.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7611715