Se mötet mellan samepolitiker och kommunalrådet: “Det här är mina fjäll”

Konflikterna mellan samebyar och andra intressen, som till exempel turism och näringsliv, går långt tillbaka. Nu har motsättningarna piskats upp ytterligare efter Högsta domstolens historiska beslut i Girjasmålet. Här möts Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) och renskötaren och samepolitikern Anders Kråik för att diskutera vem som ska ha rätt till fjället.

Efter mer än tio års rättsprocess avgjordes det så kallade Girjasmålet i början av 2020. Högsta domstolen gav samebyn Girjas rätt att upplåta jakt och fiske i området.

– Girjasdomen har bland annat klargjort att alla myndigheter måste väga in och underlätta samers strävan att behålla och utveckla sin kultur på mark där samer traditionellt har bott och verkat. Den klargör också att internationell rätt om samerna som urfolk ska påverka tolkning och tillämpning av svensk rätt, säger Marie B. Hagsgård, jurist och expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.

I kölvattnet av domen har motsättningarna på många håll hårdnat och samer utsätts för både hat och hot.

”Det är mitt hem”

Anders Kråik är ledamot i Sametinget, renskötare och bor i Kiruna sedan flera år tillbaka. Hans släkt tvingades bort från sina bosättningar på 30-talet och även om han själv inte tillhör Girjas sameby har han själv märkt av en ökad fientlighet efter domen.

Läs mer på SVT webbplats: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-motet-mellan-samepolitiker-och-kommunalrad-i-kiruna-det-har-ar-mina-fjall