Stefan Mikaelsson: Samiskt näringsliv ska vara en motkraft till gruvnäringen

Sametingets näringsnämnd har utarbetat ett förslag till näringspolitisk strategi som ska bidra till en bärkraftig och hållbar utveckling i norra Sverige.

Mikaelsson säger också att OECD-rapporten som kom för några månader sedan stödjer det faktum att investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i hållbar utveckling.

Läs mer på Sameradions webbplats:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7296898