Förslag till närings-politisk strategi ute på remiss

Näringsnämnden ger enskilda personer och samiska företag möjlighet att yttra sig över förslaget till näringspolitisk strategi.

Synpunkter på strategin ska skickas in via e-post, i word-format, senast 22 september 2019 till kansli@sametinget.se. Svar märks med diarienummer: 5.2.1-2019-1037 i ämnesraden på e-postmeddelandet.Efter att dokumentet reviderats med anledning av eventuella inkomna synpunkter utifrån remissvaren, avser näringsnämnden lämna förslaget till näringspolitisk strategi till plenum för beslut i november 2019. 

Kontakt

Vid frågor om innehållet i näringspolitisk strategi:Stefan Mikaelsson
ordförande i Sametingets näringsnämnd
stefan.mikaelsson@sametinget.se
tel: 070-251 9 497 Vid frågor om inlämnandet av synpunkter:Sametingets kansli0980- 780 30
kansli@sametinget.se

Läs mer och hitta länken till strategin på Sametingets webbplats:
https://www.sametinget.se/133072