Ordet fritt: Samiskt stöd för Bolivias demokrati


Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen, skriver debattörerna.

Undertecknade sametingsledamöter är oroade över utvecklingen med det eskalerande våldet i Bolivia, som drabbar folket och alla urfolk i hela regionen. Undertecknade sametingsledamöter uttalar sin respekt för valet av Bolivias förra president Evo Morales.

Upprätthållandet av en levande demokrati är en ömtålig process som alltid måste försvaras och då i synnerhet då det gäller att inkludera urfolken i arbetet för en bestående fred med ett reellt innehåll av jämställdhet, jämlikhet och rättvisa.

Valet av President Morales gav urfolken möjligheter till att påverka utvecklingen i den nationalstat man bebor och var även en signal till omvärlden och de nordiska länderna till att även inkludera urfolket samerna i en framåtsyftande lösning.

Det var även inspirerande att Bolivia följde Ecuadors exempel och lagstiftade om Deklarationen om Moder Jords Rättigheter, efter diskussioner av folkrörelser från hela Latinamerika. Deklarationen lämnades in till FN. År 2018 beslutade Sametinget som första demokratiska parlament i Europa att ställa sig bakom deklarationen.

Urfolken i Bolivia har nu genom det som närmast kan kallas för statskuppsliknade former blivit måltavlor för insatser av olika slag. Statskuppen har karaktäriserats av rasistiska inslag med avsikt att förgöra det plurinationella Bolivia och fördriva urfolks inflytande. Detta har medfört att antalet döda urfolkspersoner är smärtsamt högt och situationen riskerar eskalera ytterligare. Kritik mot regeringen rättfärdigar inte att ställa demokratin på undantag, avsätta en folkvald president och med våld försöka återgå till en kolonialstat utan urfolksinflytande.

Vi, undertecknade samiska parlamentariker, begär att Sverige genom utrikesminister Ann Linde tar tydlig ställning för fred och frihet och uttalar sitt stöd för att urfolken i Bolivia får ett skydd mot de våldsamheter som orsakat dödsfall.

Vi begär att Utrikesminister Ann Linde uttalar sig för att främja en demokratisk process som är öppen och inkluderar urfolken. Vi begär också att Sverige verkar för att valobservatörer ges möjlighet till att delta under förberedelser av det kommande valet men också vid valet, rösträkningen och sammanställningen av valresultatet.

Vi uppmanar även utrikesministern att genom EU, FN och andra internationella organ ser till att de politiska våldsbrotten utreds och de skyldiga ställs inför rätta.

Stefan Mikaelsson, Mona Persson, Marie Persson Njajta och Mari-Louise Boman

Sápmi den 29 november 2019


Läs mer på Västerbottens- Kuriren:

https://www.vk.se/2019-12-06/ordet-fritt-samiskt-stod-for-bolivias-demokrati