Västerbotten växer – grannlänen går back

Västerbotten väntas fortsätta växa befolkningsmässigt de kommande tio åren. Samtidigt krymper våra grannlän, om Statistiska centralbyråns senaste långtidsprognos håller. Totalt ger det fortsatta bekymmer för Norrland om inget ändras.

– Jag tycker det är bekymmersamt för alla de fyra nordligaste länen. Totalt sett är tillväxtregionerna för få och för svaga. Relativt sett är det ju en vikande befolkningsutveckling för Norrland, jämfört med övriga delar av Sverige, säger Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet.

Enligt SCB kommer Västerbottningarna att bli nästan 13 000 fler under de kommande tio åren. Länet väntas växa med 4,5 procent till cirka 284 000 invånare.

Men Norrlandslänen växer betydligt långsammare än landet i övrigt. För våra närmaste grannlän är prognoserna mycket dystra. Industritunga Norrbotten och Västernorrland är de två enda länen i landet där SCB:s prognos pekar på en negativ befolkningsutveckling.

Läs mer på Sveriges Televisions webblats: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/norrlanen-vbtn-vaxer-inte-grannlanen