Sameby har vunnet over den svenske staten

Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring

I går kunngjorde Högsta Domstolen i Sverige at Girjas sameby har vunnet over den svenske staten i en mangeårig tvist om retten til å forvalte jakt- og fiskerettighetene på samebyens område. Dette gjør 23. januar til en rettslig merkedag. Girjas sameby hadde anført å ha enerett til slik forvaltning, enten forankret i reindriftsloven eller i urminnes hävd – ovenfor den såkalte odlingsgränsen i Norrbottens län. Den svenske staten har på sin side hevdet at den som grunneier alene innehar disse rettighetene.

Fram til i går var samebyenes rett til jakt og fiske i deres driftsområder forankret i den svenske reindriftsloven, omtrent som på samme måte som den rett reindriftssamer i Norge har i medhold av norsk reindriftslov. Også som i Norge, gir ikke den svenske loven samebyen, eller dens medlemmer, adgang til å la andre å jakte og fiske; slike beslutninger ligger til länsstyrelsen og er forankret i prinsipper i en reindriftslov fra 1886. Dette er ikke lenger gjeldende rett i Sverige.

Läs mer på denna webbplatsen:

https://nordnorskdebatt.no/article/historisk-dom-forankret-i-ilo?fbclid=IwAR2RCyHoi8YmDhSf5sfK9ZDcy2lmLaPakLZOrnc8hDEOSOrlKIXnAV1OMMA