Enigt sametingsplenum om hur Giellagáldu ska fungera

De tre sametingen är överens om att det samiska språkorganet Giellagáldu ska bli permanent och man är överens om hur det ska fungera. Sametinget i Sverige är efter dagens extraplenum redo att skriva under samarbetsavtalet med de övriga två sametingen.

Frågan om finansieringen är dock ännu inte löst.

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7555798