Samiska företagare drabbas hårt av pandemin

  • Runt 90 procent av samiska företagare har förlorat kunder och ser en minskad omsättning, det visar Sametingets enkätundersökning med svar från 82 företagare.
  • Däremot var det drygt fem procent som svarade att de håller på att avveckla verksamheten.
  • ”Pandemin har påverkat samiska näringsidkare hårdare än svenska”, säger Stefan Mikaelsson, ordförande i näringsnämnden.

Läs artikeln på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/7610914