Eivind Torp: ”Domen är en stor framgång för samisk rättskamp”

Girjasdomen sätter press på rikspolitikerna att agera och Högsta domstolen markerar för ett återställande av samernas rättsställning i domslutet. Det menar vår juridiske expert, Eivind Torp.

”Jag får uppfattningen att HD vill återställa den rättsställning som samerna hade tidigare”, säger Eivind Torp.

Läs mer och hör på intervjun via Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7392061