Insändare- ”Samiska näringar & OECD”

Studien ”Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD som lanserades den 19 september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada. Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet. Några av slutsatserna som den noggranna och utförliga studien kom fram till var bland annat följande:

-Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram.

-Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt näringsliv ska kunna utvecklas.

-Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta tillgången till resurser och samlad expertis.

I dagens reglerade EU-värld och med tilltron till en fri rörlighet men med dagens stängda gränser, så måste statliga resurser fördelas även till samiska näringsidkare.

Och inte bara kommer det samiska småskaliga näringslivet att bidra till fler långvariga arbeten i kust & inlands. Det kommer även till att öka motståndskraften mot den klimatförändring som redan drabbat Arktis dubbelt så hårt som övriga delar av världen. Redan idag framhåller FAO att urfolken som är 5 procent av världens befolkning, besitter 22 procent av jordens yta, där 80 procent av biodiversiteten finns. Hög biodiversitet kan innebära för ett ekosystem en hög naturlig resiliens mot klimatförändringar och för ett samhälle kan det innebära en hög förmåga till att återhämta sig efter naturkatastrofer.

Bland annat därför borde staten som första steg och snarast återföra de senaste månadernas momsinbetalning till samiska företagare, och avstå från de kommande månadernas inbetalning av momsen. Och för de samiska företagarna med lånebehov ge dessa möjlighet att på gynnsamma villkor erhålla lån via exempelvis Almi. Det är även frågan om att Europa väljer att implementera Agenda 2030 så att hållbara mål ligger som grund för en sund utveckling av näringslivet i svenska delen av Arktis, även efter koronakrisens avklingande.

Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametingets näringsnämnd.