Så kan det samiska näringslivet stärkas och utvecklas

Studien ”Linking the Indigenous Sami People with Regional Development” är en del av ett bredare temaprojekt som bedrivits av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det lanserades i september 2017 hos Wendake First Nation i Kanada.

Sveriges regering hade det goda omdömet att satsa 116 000 euro i projektet.

Några av slutsatserna, som den noggranna och utförliga studien kom fram till, var följande:

  Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram.

  Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt näringsliv ska kunna utvecklas.

  Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta tillgången till resurser och samlad expertis.

I dagens reglerade EU-värld, och med tilltron till en fri rörlighet, men med dagens stängda gränser, så måste statliga resurser även fördelas till samiska näringsidkare. Och inte bara komma det samiska småskaliga näringslivet att bidra till fler långvariga arbeten i kust och inland.

Det kommer även att öka motståndskraften mot den klimatförändring som redan drabbat Arktis dubbelt så hårt som övriga delar av världen. Redan i dag framhåller FAO (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) att urfolken som är fem procent av världens befolkning, besitter 22 procent av jordens yta, där 80 procent av biodiversiteten finns.

Läs mer på Norra Västerbottens webbplats: https://norran.se/asikter/debatt/artikel/sa-kan-det-samiska-naringslivet-starkas-och-utvecklas/7r3nppej