Sametinget ställer in plenum i maj

Sametingets ordförande har den 1 april 2020, efter samråd med presidiet och styrelsen, beslutat att ställa in plenum vecka 22, den 26-29 maj i Stockholm på grund av corona-viruset (covid-19).

Efter kontakter med Riksdagens talman Andreas Norlén samt vice talmännen har presidiet fått beskedet att på grund av corona-viruset (covid-19) är det inte genomförbart att ha plenum i maj 2020 i 1:a kammarsalen i gamla riksdagshuset. 

Sametinget tar genom att ställa in Sametingets plenum sitt ansvar för att förhindra smittspridning i samhället samt för att skydda personal och ledamöter.

Planering fortsätter med talman Andreas Norlén och riksdags-förvaltningen att försöka förlägga något av återstående plenum för denna mandatperiod i riksdagshuset.

Läs mer på Sametingets webbplats: https://www.sametinget.se/146467