Samer drikker ikke så ofte som andre

– Jeg har fått mange spørsmål om samer og alkohol. Ungdommene spør ofte om det er sant at samene drikker mye, forteller Mudenia til NRK.

24-åringen fra Tana er en av fire samiske ungdommer som er med i prosjektet Samiske veivisere. De reiser rundt til skoler i Norge for å fortelle om samer.

Nå er det offentliggjort to rapporter, hvor forskjellen mellom samers og andres drikking i Troms- og Finnmark og Nordland kommer frem.

Drikker ikke ofte

Disse viser at samiske menn og kvinner ikke drikker alkohol like ofte som de med en annen etnisk bakgrunn.

Dette er personer med kvensk bakgrunn eller som verken definerer seg som samer eller kvener.

Forsker Ann Ragnhild Broderstad mener resultatet om samers daglige bruk av alkohol er verdt å merke seg.

Den bekrefter nemlig tidligere funn om samers alkoholbruk (ekstern lenke).

– Undersøkelser om ungdom og alkohol viste at samiske ungdommer drikker mindre enn andre unge, sier hun.

Läs mer på NRK Sápmi https://www.nrk.no/sapmi/ny-rapport_-samer-drikker-ikke-sa-ofte-som-andre-1.15039143