Repatriering av mänskliga kvarlevor – försoningsceremoni

[Plats] Lycksele,

Gammplatsen [Tid]13:00-16:00

På urfolksdagen den 9:e augusti 2019 kommer kvarlevor från 25 individer att återföras till Lycksele gamla begravningsplats. De blev uppgrävda under en arkeologisk utgrävning 1950-51 på den gamla marknadsplatsen i Lycksele. Sedan försvann de och hittades 2013 i ett av Statens Historiska museers magasin i Tumba utanför Stockholm. Efter drygt 60 år kommer de nu att återbördas till sin ursprungliga viloplats.

Kortegen anländer kl 13 från Västerbottens museum. Därifrån kommer näveraskarna att bäras fram till ceremoniplatsen inne på hembygdsområdet på Gammplatsen. Allmänheten är välkommen att delta i ceremonin, ingen föranmälan krävs – se mer information i filen nedan.

Läs mer på Sametingets webbplats:
https://www.sametinget.se/130422