Sänkta straff i jaktbrottshärvan

Samtliga fem män som dömts i den stora jaktbrottshärvan i Norrbotten döms även av hovrätten, men tre av männen får sänkta straff då hovrätten ogillar åtalet rörande en björnjakt.

Fallet har kallats en av de största jakthärvorna någonsin i Sverige och handlar om omfattande tjuvjakt på björn, lodjur och järv. I dag dömdes de i hovrätten.

Männen döms utöver tjuvjakt på en järv också för grovt vapenbrott, brott mot vapenlagen, jakthäleri och artskyddsbrott av hovrätten.

Av dessa har nu sju fall ogillats och endast den dödade järven återstår.

Samtliga dömda hade överklagat tingsrättens dom. Även åklagaren Åse Schoultz hade överklagat tingsrättens dom. Hon yrkade på skärpta straff för samtliga inblandade.

 

Läs mer på Sveriges Televisions webblats: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/jaktharvan-sa-blev-hovrattsdoem