Samer vittnade mot Sverige i Bonn

Samer vittnade mot Sverige i Bonn

I början av november, parallellt med FN:s klimatförhandlingar, hölls den fjärde Internationella tribunalen för naturens rättigheter i Bonn. Tribunalen, en folkdomstol organiserad av Global alliance for the rights of nature (GARN), är ett rättegångsspel som prövar rättsfall genom vittnesmål utifrån deklarationen om Moder jords rättigheter som Bolivia antog 2010. Syftet med tribunalen är att belysa bristerna i de juridiska och ekonomiska systemen och utveckla de rättsparadigm som i dag utgår från människans behov och ser allt annat som resurser.

Eftersom kopplingen mellan ursprungsfolks rättigheter och naturens rättigheter är stark genomsyras tribunalen av detta förhållande. Vid den senaste tribunalen i Paris, och vid årets tribunal, hördes bland annat vittnesmål från Standing Rock, USA (Kandi Mosset) och Sarayaku, Ecuador (Mirian Cisneros). I år hördes för första gången även samiska vittnesmål. Åsa Simmas och Stefan Mikaelssons framställan redogjorde bland annat för den svenska kolonialpolitiken genom Rasbiologiska institutet, utarmandet av Luleälv och självmordsvågen bland unga samer till följd av Sveriges kolonialpolitik.

Någon dag efter tribunalen rapporterade Sameradion och SVT Sápmi om det samiska vittnesmålet. I övrigt har det faktum att Sverige som kolonialmakt ’åtalats’ vid en internationell tribunal gått medierna och den större massan förbi. Samtidigt pågår förhandlingar i Girjasmålet. Statens fortsatta användning av rasistisk benämning på samer i hovrätten är absurd med ingen slump. Det finns ett uppsåt i rasismen mot samer som skiljer sig från annan rasism i Sverige.

En ung ekologisk anarkist som också vittnade vid tribunalen fick frågan om vad hon bad tribunalen om. Hon påminde tribunalen och oss deltagare om det vi behövde höra; att något är legalt är inte samma sak som att det är det riktiga eller rätta att göra. När det går åt helvete gäller det att göra det som är effektivt. Ett rättssystem som inte kan komma till rätta med de grövsta kränkningar av människor och miljö är, naturligtvis, ett illegitimt rättssystem.

Linda Sheehan, en av åklagarna vid tribunalen, sade i sitt slutanförande att vi måste avkolonialisera vårt språk för att hitta nya ord och andra visioner för framtiden. En del i detta är att beskriva Sverige som det är; en kolonialmakt som precis som USA och Kanada har byggt en rättsstat baserad på ett rasistiskt förtryck för att kunna utarma och exploatera miljön.

Fakta:

Mariam Carlsson Kanyama är aktiv i nätverket End ecocide on Earth och den svenska ekocidrörelsen.

http://www.landetsfria.se/artikel/131707